Protagonisti


GIUSEPPE
MESSINA

Renault Clio RS


GIANLUCA
MICCIO

Radical SR4 1.6 EVO AS


MICHELE
PUGLISI

Radical SR4 1.6 EVO AS


MARIO
RADICI

Renault Clio S1600


SALVATORE
VENANZIO

Radical SR4 1.6 EVO AS